Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín

12.11.2015 00:00

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre zorganizovala dňa 12.11.2015 odborný seminár v rámci problematiky Kvalita bezpečnosť potravín: Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín. Seminára sa zúčastnilo  110 účastníkov z potravinárskych podnikov, úradnej kontroly potravín, laboratórií, certifikačných orgánov, obchodných spoločností a ďalších firiem, ktorí prejavili záujem získať nové poznatky z tejto oblasti.