Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín

08.11.2016 00:00

ODBORNÝ SEMINÁR

KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín

8. november 2016
Nitra, Slovenská republika
 
 
 
 
Link na knihy