Metabolizmus kyseliny listovej

13.07.2011 22:55

Metabolizmus kyseliny listovej je jednou z dôležitých biochemických dráh, ktoré sú v organizme zodpovedné napríklad za bezchybné delenie buniek plodu v tehotenstve, ale na druhej strane ovplyvňuje správne fungovanie organizmu v dospelosti. V ľudskej populácii sa však bežne nachádza okolo 30-40% poškodených foriem génov, ktoré znižujú aktivitu spracovania kyseliny listovej a tým môžu pri nesprávnej výžive vyznačujúcej sa hlavne nedostatkom čerstvej zeleniny poškodzovať organizmus.Test je zameraný na dve základné mutácie s označením C677T (rs1801133) a mutácie s označením A1298C, (rs1801131) Tieto dve miesta v molekule DNA ovplyvňujú metabolizmus kyseliny listovej tým, že zvyšujú termolabilitu enzýmu Metyléntetrahydrofolát reduktázy (MTHFR). Termolabilná molekula môže vykazovať nižšiu aktivitu, ktorá sa môže pohybovať až na hranici 30%. Záverom testu je genotyp testovaného jedinca s pravdepodobnou percentuálnou aktivitou enzýmu. Na základe aktivity enzýmu je vyjadrené riziko zdravotných ťažkostí, ktoré môžu nastať pri nedostatočnom príjme kyseliny listovej a vitamínu B12 potravou. Výsledkom testu je návrh opatrení, ktoré dokážu riziko minimalizovať.

 

Viac na:1,2,3,4,5,6,7

 

Cena testu: 30 EURO