Uplatňovanie štandardov bezpečnosti potravín

14.11.2012 07:53

14. November 2012

Program:
8.30 - 9.00 h prezentácia účastníkov
9.00 h otvorenie seminára

Požiadavky normy ISO 9001:2008 a ISO 22000:2005 pre výrobcov potravín
Ing. Miroslav Šuška., QALIFOOD s.r.o. Šumperk , ČR

Požiadavky novej verzie noriem IFS verzia 6 a IFS Logistics veria 2
Ing. Martin Horváth, SGS Slovakia Košice

Požiadavky systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000 pre obalové materiály prichádzajúce do styku s potravinami
Ing. Igor Mráz, CSc. QS CERT Zvolen

Akreditácia orgánov certifikujúcich systémy manažérstva bezpečnosti potravín
Ing. Gabriela Kopínová, Ing. Mária Mészarošová
SNAS Bratislava

––– Prestávka –––
Bezpečnosť potravín – požiadavky na výrobcov zo strany orgánov úradnej kontroly, aplikácia štandardov
Ing. Jaroslav Remža, PhD., Štátna veterinárna a potravinová sprava SR Bratislava

Požiadavky novej verzie TESCO štandardu na výrobcov potravín
Ing. Marta Slanická TESCO STORES a.s. Bratislava

Uplatňovanie štandardov bezpečnosti potravín výrobcami potravín
RNDr. Jaroslav Žiak, PhD., NESTLÉ Slovensko Prievidza

Požiadavky obchodných reťazcov na uplatňovanie štandardov bezpečnosti potravín
Ing. Katarína Fašiangová, PhD., AHOLD Retail Slovakia k. s. Bratislava

Vzdelávanie v oblasti štandardov bezpečnosti potravín
prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU Nitra

 

Informačný materiál  - Link

 

zoznam prednášok

 

Horváth Standard IFS-IFS_Logistic_2012.pdf

Kopínová Akreditácia CO SMBP_SNAS.pdf

Slanická TFMS Nitra 14 11 2012 final.pdf

 

Zajác, Čapla, Golian vzdelávanie.pdf

Žiak Standardy bezpecnosti potravin Publikovane.pdf

Šuška ISO 9001 a ISO 22000.pdf