X. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

04.11.2012 20:20

 


Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

X. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Bezpečnosť a kontrola potravín

21. - 22. marca 2013

Kongresové centrum SAV, SMOLENICE

Cieľ konferencie: Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácii a vysledovateľnosti potravín, alergénom a kontaminantom, analýze a hodnoteniu potravín novými metódami.

 

Stránka konferencie

Program konferencie