XII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

15.12.2014 14:30
 

XII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Bezpečnosť a kontrola potravín

 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
 
 
26. - 27. marca 2015
 
Kongresové centrum SAV, SMOLENICE
 
Cieľ konferencie: Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácii a vysledovateľnosti potravín, alergénom a kontaminantom, analýze a hodnoteniu potravín novými metódami.
 

 Stránka konferencie 

( Prihlasovací formulár)