XIII. Vedecká konferencia Bezpečnosť a kontrola potravín

07.04.2016 00:00

XIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorú organizuje Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať v dňoch 7.-8.4.2016 v PARK hoteli v Piešťanoch. 

 

Prihlasovací formulár