XIV. Vedecká konferencia Bezpečnosť a kontrola potravín

29.11.2016 13:02

XIV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorú organizuje Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať v dňoch 30.- 31.3.2017 v PARK hoteli v Piešťanoch. 

 

Pozvánka

Prihlasovací formulár