XIV. Vedecká konferencia Bezpečnosť a kontrola potravín

29.11.2016 13:06

XIV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorú organizuje Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať v dňoch 30.- 31.3.2017 v PARK hoteli v Piešťanoch. 

Cieľ konferencie: prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy  a hodnotenia potravín novými metódami.
Podrobný program: je v prílohe
Organizátor: SPU Nitra 
Odborný garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra
Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez prihlasovací formulár na www.bezpecnostpotravin.sk  do 17. 3. 2017. Vložné: 130,- Eur zahŕňa náklady na organizáciu, réžiu,  spoločenský večer a obedy. Vložné je potrebné uhradiť na účet Štátnej pokladnice SK4081800000007000066247 VS 05110 do 17. 3. 2017.
Potvrdenie o zaplatení vložného treba predložiť pri prezentácii, úhrada vložného priamo na mieste pri prezentácii bude možná len vo výnimočných prípadoch.

 

Prihlasovací formulár

 Program konferencie

 Foto galéria 

 

Prednášky

Štvrtok

Blok 1

Bires.pdf (2,2 MB)
Drapal.pdf (1 001 kB)
Kováč.pdf (2,4 MB)
Blok 2

Bardoň.pdf (2,9 MB)
Bystrický.pdf (1,9 MB)
Golian.pdf (316,1 kB)
Kunštek.pdf (960 kB)
Turek.pdf (4,1 MB)
Blok 3

Bartalosova.pdf (815,2 kB)
Červenka.pdf (558,9 kB)
Diviš.pdf (1,2 MB)
Horvath.pdf (1,3 MB)
Sys.pdf (1,5 MB)
Vasilevskaya.pdf (1,9 MB)
Blok 4

Castgliego.pdf (3,6 MB)
Smiesko.pdf (2,3 MB)
Židek.pdf (2,5 MB)
 

Piatok

Blok1

Hruškova.pdf (1,4 MB)
Kourimska.pdf (5,2 MB)
Kuchtová.pdf (757,6 kB)
Laukova.pdf (491,2 kB)
Porizka.pdf (1,1 MB)
 

Blok2

Akhremko.pdf (331,3 kB)
Bartkovský.pdf (797,8 kB)
Kameník.pdf (2,6 MB)
Pospiech.pdf (2,4 MB)
Staruch.pdf (4,3 MB)
 

Posterová sekcia