XVIII. Vedecká konferencia Bezpečnosť a kontrola potravín

09.11.2020 06:19

XVIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorú organizuje Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať v dňoch 22-24.9.2021 v PARK hoteli v Piešťanoch

Cieľ konferencie: prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy  a hodnotenia potravín novými metódami.

Podrobný program: je v prílohe
Organizátor: SPU Nitra 
Odborný garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra
Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez prihlasovací formulár na www.bezpecnostpotravin.sk  do 10. 2. 2021. Vložné:  zahŕňa náklady na organizáciu, réžiu,  spoločenský večer a obedy.

Novo prihlásení účastníci: 140 Euro

Aktívni účastníci za rok 2020: 80 Euro

Pasívni účastníci za rok 2020: 0 Euro

Vložné uhraďte na účet Štátnej pokladnice IBAN: SK4081800000007000066247 BIC/SWIFT: SPSRSKBA do 28.2.2021.
Prosíme uviesť: VS 05111 účel platby (správa pre prijímateľa): priezvisko a meno účastníka. Bez mena a priezviska nie je možné Vašu platbu identifikovať!!!
Platba na mieste pri registrácii NIE JE MOŽNÁ!!! Potvrdenie o zaplatení vložného treba predložiť pri registrácii.

 

 

Link na registráciu/ Registration link

 

Program konferencie

Conference program

 

Kritéria publikovanie v zborníku

Templát:      Zborník

                    Vedecký zborník

                    Potravinárstvo