XX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

18.11.2022 14:29

XX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Bezpečnosť a kontrola potravín, 

 v dňoch 29 - 31.3.2023 v PARK hoteli v Piešťanoch

 

Odborný garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra

 

VIAC