Celiakia

14.07.2011 23:21

Celiakia je geneticky podmienená enzýmová porucha spočívajúca v neschopnosti organizmu rozkladať gliadín a iné prolamíny nachádzajúce sa v potrave. Ochorenie sa môže rozvinúť do poškodenia sliznice tenkého čreva, vymiznutia klkov a poruchy vstrebávania živín. V súčasnosti je možné včasne diagnostikovať predispozíciu k tomuto ochoreniu na základe viacerých genetických markerov, ktoré sú prítomné až u 95% pacientov. Test je zameraný na špecifické formy génov hlavného histokompatibilného komplexu druhej triedy s označením DQA1*0501 a DQB1*0201. Určité varianty tohto systému zvyšujú riziko rozvinutia celiakie a následných ťažkostí spôsobených nedostatočným príjmom živín. Autoimunitná reakcia môže u každého jedinca prebiehať odlišne a široká paleta príznakov môže odvádzať pozornosť od skutočnej príčiny.  Záverom testu je genotyp testovaného jedinca s vyjadrením rizika rozvinutia celiakie. Na základe genotypu je potom poukázané na rizikové zložky potravy a opatrenia, ktoré môžu riziko zmierniť.

 

Viac na:1,2,

 

Cena testu: 30 EURO