FTO gén

15.07.2011 00:10

FTO je proteín asociovaný s obezitou a množstvom tuku v tele. Štúdia na 38 759 Európanoch poukázala na formy génov, ktoré môžu spôsobiť 1.67 násobné zvýšenie rizika u jedincov prezentujúcich rizikovú formu génu. Mutácia v géne FTO s označením rs9930506 preukazuje najvyššie asociáciu so zvýšeným BMI indexom . Táto mutácia spôsobuje predispozíciu k nadváhe a  môže zvyšovať riziko obezity. Záverom testu je genotyp testovaného jedinca s vyjadrením rizika kardiovaskulárnych ochorení a predispozície k nadváhe. Na základe genotypu je potom poukázané na rizikové zložky potravy a opatrenia, ktoré môžu riziko zmierniť.

 

Viac na:1,2

 

Cena testu: 30 EURO