IX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

05.12.2011 09:28

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

IX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Bezpečnosť a kontrola potravín

28. - 29. marca 2012

Nitra, Slovenská republika

Cieľ konferencie: Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácii a vysledovateľnosti potravín, alergénom a kontaminantom, analýze a hodnoteniu potravín novými metódami.

Prihlasovací formulár

 

Záväzná prihláška