Metabolizmus laktózy

14.07.2011 00:19

Prijímanie mliečnych výrobkov potravou je síce všeobecne zdravé, ale približne 70% svetovej populácie má v mladom veku alebo v dospelosti ťažkosti s trávením mliečneho cukru – laktózy. V prostredí Slovenska a krajín s dlhodobou tradíciou mliekarstva, intolerancia mliečneho cukru nebola výrazný problém. V procese globalizácie sa však tento problém stáva významnejší a u niektorých jedincov (10-20% populácie) môže mlieko ako výživový doplnok spôsobiť ťažkosti. Nedostatok enzýmu laktáza – phlorizin hydrolázy (LPH), ktorý katalyzuje hydrolýzu laktózy na glukózu a galaktózu, vedie k malabsorbcii laktózy a neznášanlivosti laktózy v hrubom čreve, kde je fermentovaná. Test je zameraný na mutáciu, v promótorovej oblasti LCT génu kódujúceho laktázu,  na pozícii -13910 v intróne génu MCM6 (Rs4988235). Mutácia spôsobuje zmenu génu pre laktázu, ktorá je zodpovedná za efektívne spracovanie mliečneho cukru. Jedinci s intoleranciou alebo zníženou toleranciou laktózy najčastejšie trpia hnačkami a plynatosťou, pričom včasná diagnostika môže poukázať na zložky potravy, ktoré môžu byť rizikové. Záverom testu je genotyp testovaného jedinca s vyjadrením rizika rozvinutia laktózovej intolerancie. Na základe genotypu je potom poukázané na rizikové zložky potravy a opatrenia, ktoré môžu riziko zmierniť.

 

Viac na: 1,2,3,4

 

Cena testu: 30 EURO