Seminár škola veda prax

18.04.2011 15:00

Pondelok – 18.4.2011:


9,00 – 9,15 hod.: Otvorenie seminára
Poslucháreň BH
doc. Ing. Jozef Golian, Dr.,
Katedry hygieny a bezpečnosti potravín, SPU Nitra

9,15 – 9,45 hod.: Profil absolventa univerzity pre manažment bezpečnosti potravín v celom potravinovom reťazci
MVDr. Oľga Ľuptáková, riaditeľka
RVPS Zvolen

9,45 – 10,15 hod.: Vzdelávanie sa v oblasti potravinového práva (legislatívy), ako neoddeliteľná súčasť vedomostí budúceho absolventa študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín
Ing. Katarína Fašiangová, PhD., manažér kvality
AHOLD Retail Slovakia, k. s. Bratislava

10,15 – 10,45 hod.: Manažérstvo hygieny výroby
Ing. Jana Račková, výrobná riaditeľka
LEVICKÉ MLIEKARNE, a. s. Levice

10,45- 11,15 hod.: Prestávka

11,15 – 11,45 hod.: Manažérstvo kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín a požiadavky na špecialistov a manažérov kvality v nadnárodnej potravinárskej spoločnosti
RNDr. Jaroslav Žiak, manažér kvality
NESTLÉ Slovensko, Prievidza

11,45 – 12,15 hod.: Osobný pohovor – základ úspechu na trhu práce
Ing. Martin Detvaj
HEINEKEN SLOVENSKO, Hurbanovo

12,15 – 12,45 hod.: Možnosti zahraničných študijných pobytov
Ing. Mária Žúreková
SPU Nitra

12,45 – 13,00 hod.: Zhodnotenie seminára
Záver
13,00 – 14,00 hod.: OBED
14,00 – 16,00 hod.: Diskusné popoludnie


Cieľ podujatia:


Cieľom podujatia je predstaviť študentom aktuálne požiadavky praxe, trhu a kontrolných organov v kontexte ich ďalšieho vzdelávania, orientácie záverečných prác, výberu predmetov využiteľných v praxi, štúdia cudzích jazykov, možnosti iných foriem vzdelávania, požiadavkách na kariérny rast, požiadavkách na inovácie a tvorivosť a i. Prepojenosť školy – vedy – praxe – kariéry na podujatí si môžete najlepšie vypočuť od ľudí so skúsenosťami, vedomosťami, tvorivým myslením, riadiacimi schopnosťami a všestranným zameraním, ktorí Vás presvedčia o potrebe Vášho nasadania na takúto náročnú cestu kariéry už teraz. Podujatie je organizátormi pripravované v čase, keď študenti majú ešte dostatočný priestor na premýšľanie a súčasne už začínajú uvažovať o budúcom smerovaní, tak aby mohli prejaviť záujem o získavanie cenných skúseností a vedomostí, hlásili sa na odborné brigády priamo vo vybraných podnikoch, kde môžu riešiť svoje bakalárske alebo diplomové práce, oslovovali čo najviac ľudí z praxe, rozvíjali svoje zručnosti a skúsenosti tvorivými myšlienkami ešte počas štúdia, aby ich sny a túžby boli zdrojom ďalšej motivácie na ceste za úspešným životom. Využite svojou aktívnou návštevou šancu, ktorú Vám ponúkame.

Motto: Po skončení vysokoškolského štúdia začína naozajstné vzdelávanie, z ktorého musíme vedieť vyžiť“