XI Vedecká Konferencia Hygiena a bezpečnosť potravín

27.03.2014 10:00

 

XI. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Bezpečnosť a kontrola potravín

 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
 
 
27. - 28. marca 2014
 
Kongresové centrum SAV, SMOLENICE
 
Cieľ konferencie: Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácii a vysledovateľnosti potravín, alergénom a kontaminantom, analýze a hodnoteniu potravín novými metódami.
 

Stránka konferencie

Prihlasovací formulár