XIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

11.12.2021 18:56

XIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorú organizuje Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať v dňoch 6-8.4.2022 v PARK hoteli v Piešťanoch

Cieľ konferencie: prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy  a hodnotenia potravín novými metódami.


Organizátor: SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE,LESNÍCKE,POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV

LESNÍCKE,POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV

Odborný garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra
Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez prihlasovací formulár na www.bezpecnostpotravin.sk  do 28. 2. 2022. Vložné:  zahŕňa náklady na organizáciu, réžiu,  spoločenský večer a obedy.

 

Program konferencie   SK , EN

 

Prvý cirkulár


BaKP-konferencia-PIESTANY-2022.pdf (367807)
odborný príspevok.docx (23260)
vedecký príspevok.docx (69534)
zbornik odborný.docx (48259)
vedecky zbornik.docx (48281)