Nutrigenomika

Metabolizmus kyseliny listovej

13.07.2011 22:55
Metabolizmus kyseliny listovej je jednou z dôležitých biochemických dráh, ktoré sú v organizme zodpovedné napríklad za bezchybné delenie buniek plodu v tehotenstve, ale na druhej strane ovplyvňuje správne fungovanie organizmu v dospelosti. V ľudskej populácii sa však bežne nachádza okolo 30-40%...

Metabolizmus laktózy

14.07.2011 00:19
Prijímanie mliečnych výrobkov potravou je síce všeobecne zdravé, ale približne 70% svetovej populácie má v mladom veku alebo v dospelosti ťažkosti s trávením mliečneho cukru – laktózy. V prostredí Slovenska a krajín s dlhodobou tradíciou mliekarstva, intolerancia mliečneho cukru nebola výrazný...

Celiakia

14.07.2011 23:21
Celiakia je geneticky podmienená enzýmová porucha spočívajúca v neschopnosti organizmu rozkladať gliadín a iné prolamíny nachádzajúce sa v potrave. Ochorenie sa môže rozvinúť do poškodenia sliznice tenkého čreva, vymiznutia klkov a poruchy vstrebávania živín. V súčasnosti je možné včasne...

FTO gén

15.07.2011 00:10
FTO je proteín asociovaný s obezitou a množstvom tuku v tele. Štúdia na 38 759 Európanoch poukázala na formy génov, ktoré môžu spôsobiť 1.67 násobné zvýšenie rizika u jedincov prezentujúcich rizikovú formu génu. Mutácia v géne FTO s označením rs9930506 preukazuje najvyššie asociáciu so zvýšeným...

Závislosť na nikotíne a citlivosť k alkoholu

16.11.2011 12:59
Závislosť na nikotíne je vyvolaná produktami z tabaku. Nikotín je návyková látka zvyšujúca uvoľňovanie neurotransmiterov, ktoré napomáhajú regulovať náladu a správanie . Napriek tomu, že nikotín ovplyvňuje všetkých fajčiarov, existujú rozdiely v správaní fajčiarov, závislosti na nikotíne a v...

Vyplnením a odoslaním záväznej objednávky na kontaktný e-mail  užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky www.bezpecnostpotravin.sk v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov. Súhlas udeľuje užívateľ na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na kontaktný e-mail. Užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne.
Vaše osobné údaje používame za účelom vykonania a vyhodnotenia nutrigenetickej analýzy. Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám bez vášho súhlasu.